Prof. Dr. Nico Schrijver

Professor Nico Schrijver is hoogleraar internationaal publiekrecht en wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies aan de Universiteit Leiden. Voordien was hij hoogleraar Volkenrecht aan de VU Amsterdam en universitair (hoofd)docent aan het Institute of Social Studies en de RUG. Hij is lid van de KNAW, het Permanent hof van Arbitrage en het Institut de droit international. Hij bekleedde diverse functies bij de VN, waaronder lid van het VN-verdragscomité economische, sociale en culturele mensenrechten (2009-2016). Hij was lid van de Eerste Kamer namens de PvdA (2011-2017), voorzitter van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en delegatieleider naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Sinds 1 september 2017 is hij staatsraad bij de Raad van State. Hij is de auteur van diverse boeken, waaronder The Evolution of Sustainable Development in International Law (2007), Sovereignty over Natural Resources. Balancing rights and duties (herdruk 2008), Development Without Destruction. The UN and Global Resource Management (2010) en Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht (2017, 3e druk).